Kontrol og tilskud

 

Gårdbutikken kontrolleres af fødevarestyrelsen. Du kan finde kontrolrapporterne her: http://www.findsmiley.dk/da-DK/Searching/DetailsView.htm?virk=50809235

 

"Bedriften har modtaget tilskud til økologisk drift og Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne." 

Logo EU FVM LDP kvadrat